SKLADIŠČNE HALE – funkcionalne in premišljeno zasnovane

Funkcionalna gradnja hale zahteva izvedbo nosilnih sistemov brez vmesnih podpor, dobro premišljeno izbiro materialov, optimalno klimo prostorov za shranjevanje in najboljšo možno izrabo prostora. S svojimi prilagodljivimi sistemi lahko natančno prilagodimo naše skladiščne hale vsem zahtevam logistične panoge.

Lagerhallen - Stahlhalle - Gewerbebau

Skladiščna hala

Lagerhallen - Stahlhalle - Gewerbebau

Skladiščna hala

Lagerhallen - Stahlhalle - Gewerbebau

Skladiščna hala

Lagerhallen - Stahlhalle - Gewerbebau

Skladiščna hala

Beton, les, jeklo – pri skladiščnih halah WOLF Systema je izbira vaša

Zaradi proste izbire materialov se lahko ob upoštevanju zahtev skladiščenega blaga, zakonskih predpisov in uradnih pogojev, izbere najbolj ekonomično zasnovo gradnje. Tudi vaše idejne želje so praktično neomejene. Naše prednosti so individualno načrtovanje in jeklene hale prilagojene potrebam naročnika.

Prednost sredinsko nepodprtih sistemov okvirjev se odraža predvsem pri skladiščenju inventarja, ki se lahko shranjuje do spodnjega roba strehe in s tem ponuja fleksibilno izrabo celotne podne površine. Dobro premišljene rešitve konstrukcijskih podpornih sistemov zagotavljajo vsakršno morebitno prihodnjo širitev vašega skladišča in logistične hale. Odvisno od namena uporabe, lahko vaš bodoči objekt načrtujemo v neizolirani, delno izolirani ali izolirani izvedbi. Ustrezni pogoji za skladiščenje se ustvarijo s široko paleto prezračevalnih sistemov, kot tudi možnostmi osvetlitev.