OBNOVLJIVA ENERGIJA – okolju prijazno in ekonomično

WOLF System vam ponuja celoten program za proizvodnjo obnovljivih virov energije - hale za fotovoltaične sisteme, bioplin, suho fermentacijo, shranjevanje energije, biomaso in reciklažne obrate.

Fotovoltaični sistemi - Obnovljiva energija - WOLF System

Agrarne hale s fotovoltaičnimi sistemi

Bioplinarne - Obnovljiva energija - WOLF System

Bioplinarne

Obrati za suho fermentacijo - Obnovljiva energija - WOLF System

Obrati za suho fermentacijo

Skladiščenje in proizvodnja biomase - Obnovljiva energija - WOLF System

Skladiščenje in proizvodnja biomase

Agrarne hale s fotovoltaičnim sistemom:
K uporabi hale in njeni prvotni funkciji vam nudimo še funkcijo podpore fotovoltaičnemu sistemu in s tem ustvarimo popolno harmonijo med osnovnim namenom hale in doprinosu iz obnovljive energije.

Armiranobetonski okrogli rezervoarji za bioplinarne obrate:
Energijo je mogoče pridobiti neposredno iz obnovljivih surovin in učinkovitega recikliranja gnojevke - WOLF System je vaš zanesljiv partner pri gradnji betonskih rezervoarjev.

Hale in rezervoarji iz armiranega betona za bioplinarne obrate s suho fermentacijo:
Ponujamo vam celoten program za proizvodnjo bioplina za industrijo, občine in kmetijstvo.

Skladiščenje in proizvodnja biomase:
Surovina, ki je na voljo ob vsakem trenutku in jo je mogoče uporabljati fleksibilno - lahko vam priskrbimo ustrezne hale ali rezervoarje, ki so prilagojeni želenim potrebam.