SILOSI ZA ŽITO – trajnostni in ekonomični

Vaš stolpni silos za žito zgradimo z betoniranjem na kraju samem - trdno in trajno.

Silosi za žito - Agrarni stolpni silosi - WOLF Systembau

Silosi za žito

Silosi za žito - Agrarni stolpni silosi - WOLF Systembau

Silosi za žito

Silosi za žito - Agrarni stolpni silosi - WOLF Systembau

Silosi za žito

Silosi za žito - Agrarni stolpni silosi - WOLF Systembau

Silosi za žito
Prednosti betona kot gradbenega materiala so njegova učinkovitost, velika razpoložljivost, prilagodljiva uporabnost ter nezapletena proizvodnja in predelava. S tem so podani pogoji za najbolj ekonomično gradnjo.

Za sprostitev tlaka v primeru prašnih eksplozij dobavljamo certificirane ventile za razbremenitev tlaka, ki jih prav tako proizvaja WOLF System.

Naš armirano betonski stolpni silos ustvarja najboljše pogoje za trajnostno in ekonomično skladiščenje ter najvišjo stopnjo avtomatizacije celotnega silosnega obrata.