SILOSI ZA SILAŽO – za optimalno kakovost krme

Armirano betonski stolpni silosi WOLF System - osnova za avtomatsko krmljenje.

Silosi za silažo - Agrarni stolpni silosi - WOLF Systembau

Silosi za silažo

Silosi za silažo - Agrarni stolpni silosi - WOLF Systembau

Silosi za silažo

Silosi za silažo - Agrarni stolpni silosi - WOLF Systembau

Silosi za silažo

Silosi za silažo - Agrarni stolpni silosi - WOLF Systembau

Silosi za silažo
Silosi za silažo WOLF System


Ne glede na to ali je namen konzervacija s fermentacijo mlečne kisline in atmosfero ogljikovega dioksida sveže požetih, mletih koruznih zrn z ali brez ustreznega deleža storžev ali pa shranjevanje sistemov sušene silaže, silaže koruze ter ostalih tipov fermentacijske krme: armirano betonski silosi WOLF System ustvarjajo najboljše pogoje za optimalno kakovost krme.

Ker je varnost za nas zelo pomembna, uporabljamo za postavitev silosov najsodobnejše montažne žerjave.