BIOPLINARNE – recikliranje z dodano vrednostjo

Bioplin je pomemben energetski vir prihodnosti in se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije in toplote. Uporaba obnovljivih virov energije je ekonomsko in ekološko smiselna in služi agrarnemu sektorju kot dodatna opora.

Bioplinarne - Betonski rezervoarji - WOLF Systembau

Bioplinarne

Bioplinarne - Betonski rezervoarji - WOLF Systembau

Bioplinarne

Bioplinarne - Betonski rezervoarji - WOLF Systembau

Bioplinarne

Bioplinarne - Betonski rezervoarji - WOLF Systembau

BioplinarneRezervoarji za bioplinarne WOLF System - koordinirana ponudba storitev


Gradimo preliminarne rezervoarje, sprejemne in mešalne rezervoarje, digestorje oz. fermentorje, sekundarne digestorje, kot tudi rezervoarje za skladiščenje bioplina ter ostankov fermentacije.

V obratih za pridobivanje bioplina se lahko reciklira gnojevka, koruza, trava, žito, biološki odpadki itd. Ostanki fermentacije iz bioplinarn se lahko uporabijo tudi kot dragoceno gnojilo.